zoekplaatje

Zangvrienden,

Dit is de oudste foto die we van ons koor hebben. Hij staat op onze website onder Historie, bij 1933. Onze webmaster Claas kwam dezelfde foto tegen in een boekje ‘Album ter Herinnering aan de herdenking te Zeist van den 400sten geboortedag van Willem van Oranje 1533 – 24 april – 1933’.

 

Ik beschik al lang over een lijst van de mensen die op de foto staan; de lijst staat ook op onze website en wordt hierbij weer afgedrukt.  De personen op de lijst hebben een nummer,maar de koppeling tussen  nummers en foto ontbreekt. Daarom heb ik mijn vrouw gevraagd van de foto een profielschets te maken, die hierbij wordt gereproduceerd. De  nummers in deze profielschets horen niet bij de nummers van de namenlijst.

 

Heren vlnr 1 jhr. F.v.d.Poll 2 Schneider 3 Marsman 4 [niets] 5 Voermans 6 Th. baron Mackay 7 jhr. L. de Geer 8 Roos 9 Weiss. Dames 1 jvr. V. van Loon 2 bsse. Mackay-Labouchère 3 mevr. Muller-Dingemans 4 juffr. Straatsma 5 mw. Verloop-Schermers 6 en 7 [niets]. Daarvóór 1 [niets] 2 mej. L. Middelbeek 3 4 en 5 [niets] 6 jvr. A. v. Loon 7 mevr. v.Zanten-de Bruïne 8 mevr. Terpstra Daarvóór 1 jvr. J.M.E.van de Poll 2 mej. A.van Os 3 Directeur: Johannes Röntgen 4 [niets] 5 jvr. Jacoba van de Poll 6 mevr. Stamperius 7 mevr. v. Reenen 8 en 9 NN. Voorste rij 1 t/m 5 [niets] 6 mej. Betsy de Bruijn 7 mej. – 8 juffr. Tit 9 [niets].

Mijn vraag aan jullie is of je mogelijk zelf een enkele persoon van de foto hebt gekend, of een hoogbejaarde kennis kunt raadplegen die misschien zangers herkent. Sommige van die zangers hebben wellicht heel lang geleefd. Ook kun je deze foto vergelijken met foto’s in boeken over het Zeist van v roeger; ik zit daar niet in. Als je hoe dan ook iemand kunt thuisbrengen, wil je dat dan met het vers gecreëerde nummer uit de profielschets  aan mij doorgeven via e-mail janvandervalk7@kpnmail.nl ? Veel dank!

Jullie archivaris Jan van der Valk.