Agenda

Kaartverkoop

CHRISTMAS CAROLS AND GOOD TIDINGS

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

OUDE KERK ZEIST 20:00 UUR

Kosten kaartje: 10,00 euro


Kaartverkoop aan de zaal op 16 december, vanaf 19:30.

Kaartjes kopen in de voorverkoop (tot en met 14 december):
– via de leden en projectleden van Toonkunstkoor Zeist.
– door het bedrag dat overeenkomt met het aantal kaartjes dat u wilt kopen, over te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0375 2748 47 van Toonkunstkoor Zeist.
U wordt gevraagd daarbij te vermelden: “Kaarten Chrismas Carols: besteld op naam van mw/hr ……” . Op de plaats van de puntjes komt uw achternaam te staan.

De penningmeester doet vervolgens de gekochte kaartjes in een enveloppe met daarop deze naam. U kunt de enveloppe met kaartjes op de avond van het concert vanaf 19:30 aan de zaal ophalen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van uw betaling, stuur dan een bericht naar het volgende emailadres: penningmeester-tkz@live.nl

De gangbare corona maatregelen zullen worden toegepast.