Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief Juni 2013


Toen Jenny afgelopen dinsdag de laatste onderdelen van het secretariaat aan me overdroeg
merkte ik nog eens hoe geweldig zij dit werk de afgelopen jaren had gedaan.
Zorgvuldig, accuraat en altijd met humor.
Dus ook nog eens vanaf deze plek: Jenny, bedankt!

We kunnen terugkijken op een geslaagde uitvoering in de Oude Kerk. Na de uitvoering
klonk veel lof over wat we ten gehore hadden gebracht.
Na afloop moesten we snel afscheid nemen van Hagacantare, en doordat gelukkig veel mensen bleven
helpen was de kerk in korte tijd opgeruimd en stonden tafels en stoelen klaar voor de volgende dag.

Hartelijk dank aan alle helpers die avond bij de inrichting van de kerk, de kaartverkoop, het opruimen enz.
Met 150 bezoekers was de kerk goed gevuld, maar het waren er helaas 100 minder dan begroot.

Maandagavond 10 juni kijken we met elkaar nog terug naar de uitvoeringen met Hagacantare.
Daarna beginnen met ons volgende project, de Messa da Requiem van Giuseppe Verdi.
Wie de muziek nog niet heeft kan deze die avond voor € 15,- aanschaffen.
Dit is iets meer dan de kostprijs.
Als we alle ingekochte exemplaren verkopen levert dat voor de koorfinanciën een voordeel op van € 63,-.
Graag gepast betalen!

Op internet zijn midifiles voor alle partijen te vinden op:
www.cyberbass.com/major_works/verdi_g/verdi.htm

Op 23 juni a.s. is de Dag der Kunsten.
We zingen van 16.15 tot 16.45 uur in de Slotzaal (bovenin het Slot, net als vorig jaar)
onder leiding van Sarah, met haar man aan de piano, delen uit Sacred Songs van Jenkins.
Vanaf 15.00 uur verzamelen op het plein van het Slot, inzingen van 15.30 tot 16.00 uur.
Graag in groten getale komen.

Op 17 juni na de pauze komt Sarah om dit met ons voor te bereiden.
Na 10 juni ben ik er drie keer niet. Graag in die tijd met dringende vragen niet naar
secretaris-toonkunstzeist@live.nl mailen, maar naar de overige bestuursleden:
treeswissenburg@ziggo.nl, cmenzing@zonnet .nl, emdebruin@hetnet.nl

Met hartelijke groet,

Roel