Nieuwsbrief april 2013

Nieuwsbrief april 2013

Komende maandag geen koor repetitie ivm Tweede Paasdag.

Enkele koorleden zijn van plan op dinsdagavond naar Den Haag te gaan (2 april)
om daar de repetitie mee te maken, bij ons zijn er door de ALV helaas twee
maandagen uitgevallen. Je kunt hun repetitieadres (anders dan concert)
en tijden vinden op de website van Haga Cantare.
Mogelijk komen er zangers uit Den Haag op 29 april bij ons.

Huiswerk voor de komende weken staat op het repetitieschema,
je oefent wat er de volgende maandag gerepeteerd gaat worden.

Lief en leed: Anja Homburg blijft hiervoor het aanspreekpunt, voeg dit toe aan je adressenlijst.

KOORDAG op 6 april.

Ik heb slechts van een vijftal mensen gehoord dat ze op 6 april verhinderd zijn, dat is mooi.
Wij zijn gastvrouwen / heren die dag voor Den Haag. We zingen in de Thomaskerk in Zeist.
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 10 uur koffie en thee , 50 cent per consumptie
10.15-11.30 zingen
11.30 koffie en thee met lekkers! Gebakken of gekocht door de leden van Toonkunst.
11.45 zingen
12.45 lunch geen koffie/thee, lunch zelf meenemen
13.15 zingen
14.15 korte pauze met eventueel thee verzorgd door de koorleden
Ong. 15.00 uur afronding.

We krijgen hulp bij het zetten van de koffie/thee, voor het uit/in schenken graag hulp van enkele koorleden,
evenals voor het incasseren van de gelden. Breng klein geld mee aub.
Het lekkers voor bij de koffie, graag om 10 uur afgeven, dan wordt het in de ‘echte koffie pauze’,
een goed uur later, gepresenteerd aan alle aanwezigen. Het bestuur hoopt dat er voldoende te delen valt.
Programmaboekje concert op 25/5 en 1/6.
Wij zoeken adverteerders (dit keer is de druk zwart/wit) of mensen die ons een warm hart toedragen
en voor vermelding van hun (zaken)naam 10 euro willen betalen. Wilma heeft zich aangemeld om met
Trees ‘de boer op’ te gaan voor het werven van ‘tientje-sponsors’.
Kleding concert: mannen zwart pak, (rood strikje of pochet), dames zwarte lange rok of broek met rood accent,
(corsage of hemdje)

Agenda
1 april geen repetitie Pasen
6 april studiedag Thomaskerk, 10.00 uur-15.00 uur
22 april voorzingen na de repetitie (allen met te veel absenties achter hun naam!!!!)
25 april advertenties/ sponsornamen inleveren programmaboekje Den Haag/Zeist
20 mei geen repetitie Pinksteren
25 mei concert Den Haag 14.00 uur generale + concert 20.00 uur,
Agneskerk, Beeklaan 188, 2562AP
1 juni concert Zeist 18.30 uur inzingen en aansluitend concert 20.00 uur
23 juni Dag der Kunsten
8 juli laatste repetitie voor de vakantie (13 juli t/m 1 september)
2 september eerste repetitie na de zomer
Groeten, Jenny